AnasayfaÖfke yaşamımızı zorlaştıran bir duygu olsa da öfke kontrolüne başlama kararı her zaman kolay olmayabiliyor. Klinik tecrübelerimize göre bizleri öfke kontrolüne başlama konusunda kararsız kılan 5 önemli neden var.
Öfke yalnızca insanlarla ilişkilerimize zarar vermez. Sağlımızla ve performansımızla ilgili önemli sorunlara sebebiyet verir. Bunlar farklı türde hastalıkları tetikleyebileceği gibi iş performansını ve verimi olumsuz etkiler.
İş yerinde öfke yaratan başlıca sebeplerden bazıları iş yükünün fazla olması, iş güvenliğinin olmaması, ücret yetersizliği, uygunsuz çalışma koşulları, iş kontrolünün düşük olması, takdir edilmeme, gereksiz bulunan kurallar, çalışanlarla iyi ilişkiler kurulamaması ve fikir ayrılıklarıdır
Öfke, oldukça yoğun bir kızgınlık duygusudur ve sıklıkla saldırganlıkla sonuçlanır. Sporcularda kızgınlık, başarısız olmamak için daha fazla çalışmaya, daha fazla enerji harcamaya, baskıya direnmeye ve müsabakaya motive olma konusunda işe yarayabilir
Kurumsal programlarda eğitim içerikleri kurumlara özel hazırlanıyor. Katılımcıların öfke düzeyleri ve ifade tarzları tek tek inceleniyor. Bu sayede klasik bir programa göre fazla verim alıyoruz.
Fizik kuramlarına göre zıt kutupların birbirini çektiği her ne kadar doğru olsa da insan ilişkileri söz konusu olduğunda bu tür farklılıklar ve zıtlıklar büyük çatışmalara neden olabilir. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde bu fark daha belirgin olduğundan, bu çatışmaların sıklığı da artar.
Öfke yalnızca yetişkinlere özel bir tepki biçimi değildir. Çocuklarda da sıklıkla öfkeli ve saldırgan davranışlar görülebilir. İstekleri ve ihtiyaçları herhangi bir şekilde engellenen her çocuk öfke tepkisi gösterebilir. Bu tepkiler genellikle 1 yaş civarında başlar.
Öfkeyle ilişkili olumsuz yaşantılarımız ‘genellikle’ yakın ilişkide olduğumuz insanlarla yaşanır. İş yeri gibi resmi ortamlarda öfkemizi bastırmayı seçerken yakın ilişkilerimizde ‘sıklıkla’ kontrolsüz dışa vuruyoruz. Zaman zaman da başka bir şeye öfkelenmişken bu duyguyu sevdiklerimize yansıtabiliyoruz. Öfkeli insanlarla iletişimi yönetebilmek bizi daha büyük sorunlarla karşılaşmaktan koruyabilir.